27.11.2012r.

HTML5

przyszłość internetu

HTML5 logo
Michał Bemowski
Seminarium dyplomowe inżynierskie 12Z
Plan prezentacji

Historia HTML

HTML - (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników
 • 1991 - Znaczniki HTML - pierwsza publiczna specyfikacja (18 elementów)
 • 1993 - Hypertext Markup Language - specyfikacja oparta na SGML (szkic)
 • 1997 - HTML 4.0, opublikowany jako rekomendacja W3C (World Wide Web Consortium)
 • 2000 - XHTML1.0
HTML5
 • 2008 - szkic opublikowany przez W3C
 • obecnie - ciągłe prace nad specyfikacją
 • 2014 - opublikowanie wersji stabilnej, rekomendacja W3C

Najważniejsze cechy

 • Ujednolicenie specyfikacji.
 • Elastyczne parsowanie dokumentu.
 • Ustandaryzowany sposób obsługi błędów.
 • Kompatybilność wsteczna.
Grafika i multimedia
 • Obsługa treści multimedialnych bez użycia zewnętrznych wtyczek.
HTML5 multimedia
 • Element <canvas>
 • Element <audio>
 • Element <video>
Element <canvas>

canvas - płótno


 • Tworzenie grafiki 2D (oraz 3D) na stronach za pomocą języków skryptowych, głównie JavaScript.
 • Złożone graficznie aplikacje internetowe, gry itp. - wystarczy włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
 • Interfejs programistyczny niezbyt przyjazny w użyciu.
<canvas> - przykład
  
<canvas> - kod
Kod HTML
<canvas id='canvasSampl' width='720' height='360'/>
Kod JavaScript
document.getElementById("canvasSampl").onmousemove = function(e){
	drawCanvasExample((e.layerX)*(canvasW/this.getBoundingClientRect().width));
}
							
function drawCanvasExample(mouseX){
	var canvas = document.getElementById("canvasSampl").getContext("2d");
	var grd = canvas.createLinearGradient(0,0,0,canvasH)
	grd.addColorStop(0,"#000000");
	grd.addColorStop(0.5,"#666666");
	grd.addColorStop(1,"#000000");
	canvas.fillStyle = grd;
	canvas.fillRect(0,0,canvasW,canvasH);
	
	canvas.beginPath();
		canvas.lineWidth = 2;
		canvas.strokeStyle = "white";
		
		canvas.moveTo(0, canvasH/2);
		canvas.lineTo(canvasW, canvasH/2);
		
		canvas.moveTo(canvasW/2, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/2, canvasH);
	canvas.stroke();
	
	canvas.beginPath();
	canvas.lineWidth = 1;
	
		canvas.moveTo(0, canvasH/6);
		canvas.lineTo(canvasW, canvasH/6);

		canvas.moveTo(0, canvasH/6*5);
		canvas.lineTo(canvasW, canvasH/6*5);
		
		canvas.moveTo(canvasW/4, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/4, canvasH);
		
		canvas.moveTo(canvasW/4*3, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/4*3, canvasH);

	canvas.stroke();
	
	canvas.beginPath();
	canvas.lineWidth = 0.25;
	
		canvas.moveTo(0, canvasH/6*2);
		canvas.lineTo(canvasW, canvasH/6*2);

		canvas.moveTo(0, canvasH/6*4);
		canvas.lineTo(canvasW, canvasH/6*4);
		
		canvas.moveTo(canvasW/8, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/8, canvasH);
		
		canvas.moveTo(canvasW/8*3, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/8*3, canvasH);

		canvas.moveTo(canvasW/8*5, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/8*5, canvasH);
		
		canvas.moveTo(canvasW/8*7, 0);
		canvas.lineTo(canvasW/8*7, canvasH);
		
	canvas.stroke();
	
	canvas.fillStyle = "white";
	canvas.font="bold 15px Arial";
	canvas.fillText("0", canvasW/2+5, canvasH/2+15);
	canvas.fillText("1", canvasW/2+5, canvasH/6+15);
	canvas.fillText("-1", canvasW/2+5, canvasH/6*5+15);
	canvas.fillText("180°", canvasW/4*3+5, canvasH/2+15);
	canvas.fillText("-180°", canvasW/4+5, canvasH/2+15);
	canvas.fillText("-360°", 5, canvasH/2+15);
	

	canvas.beginPath();
		canvas.lineWidth = 4;
		canvas.strokeStyle = "green";

		canvas.moveTo(-canvasW/2, canvasFunc(-canvasW/2));
		for(var x = -canvasW/2; x < canvasW/2; x++)
			canvas.lineTo(canvasW/2+x, canvasH/2 - canvasFunc(x) * canvasH/3);
	canvas.stroke();
	
	if(mouseX){
		var y = canvasH/2 - canvasFunc(mouseX) * canvasH/3;
		canvas.beginPath();
			canvas.lineWidth = 2;
			canvas.strokeStyle = "red";
			canvas.moveTo(mouseX,0);
			canvas.lineTo(mouseX, canvasH);
			
			canvas.moveTo(mouseX-6, y);
			canvas.lineTo(mouseX+6, y);
			canvas.arc(mouseX, y, 6, 0*Math.PI, 2*Math.PI);
		canvas.stroke()
		
		canvas.fillStyle = "white";
		canvas.font="bold 20px Arial";
		canvas.fillText("x = "+Math.round((mouseX-360)*100)/100 + "° y = " + Math.round(canvasFunc(mouseX)*100)/100,
						mouseX < canvasW/2 ? mouseX + 10 : mouseX - 200, canvasH - 15);
	}
}
							
Tagi <audio> i <video>

 • Pozwalają na odtwarzanie plików multimedialnych.
 • Odtwarzanie przez przeglądarkę szybsze i mniej obciążające procesor.
 • Większa kompatybilność z różnymi systemami niż np. Adobe Flash
 • Obecnie problemy z brakiem jednolitego formatu obsługiwanego we wszytkich przeglądarkach.
Element <audio>

 • Obsługiwane typy plików (zależnie od przeglądarki):
  • audio/mpeg (MP3)
  • audio/ogg
  • audio/wav
 • Możliwość automatycznego rozpoczęcia odtwarzaniu po załadowaniu strony (autoplay).
 • Możliwość odtwarzania ciągłego (repeat).
<audio> - przykład
Kod HTML
<audio controls="controls">
   <source src="media/audio.ogg" type="audio/ogg">
   <source src="media/audio.mp3" type="audio/mp3">
   Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu audio.
</audio>
Efekt
Źródło:
V symfonia c-moll op. 67 Ludwiga van Beethovena
Element <video>

 • Obsługiwane typy plików (zależnie od przeglądarki):
  • video/ogg
  • video/mp4
  • video/webm
 • Możliwość wstrzymywania i wznawiania odtwarzania z poziomu JavaScript.
 • Możliwość dodania napisów (obecnie brak wsparcia ze strony przeglądarek).
<video> - przykład
Kod HTML
<video controls="controls">
   <source src="media/video.mp4" type="video/mp4">
   Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu video.
</video>
Efekt
Źródło: www.bigbuckbunny.org
Treść
 • Całkowite oddzielenie treści od sposobu jej prezentacji.
HTML5 semantics
 • Usunięte wszystkie elementy określające sposób prezentacji (m.in. <center>, <strong>, <big>) - zastąpione przez CSS3.
 • Nowe, "silne" semantycznie elementy - lepsza struktura dokumentów HTML.
Nowe elementy blokowe

 • <header> - nagłówek
 • <nav> - nawigacja
 • <section> - sekcja
 • <article> - zawartość
 • <aside> - panel boczny
 • <footer> - stopka

Na znaczeniu traci element <div>, używany dotąd do tworzenia układu stron.

Element <progress>
 • Graficzne przedstawienie postępu trwającej operacji.
Kod HTML
<progress value="22" max="100"></progress>
<progress></progress>
Efekt
%
Element <meter>
 • Graficzna prezentacja wartości z pewnego znanego zakresu, np. zajętości przestrzeni dyskowej.
Kod HTML
<meter min="0" low="2" high="7" max="9" value="5"/>
Efekt
Zagadka

Jak rozpoznać, że to HTML5?

IE7 logo Otwórz w Internet Exploler
jeżeli nie działa - to na pewno HTML5!
Zaawansowane aplikacje internetowe
 • Aplikacje w przeglądarce z możliwościami programów uruchamianych lokalnie.
HTML5 performance
 • Edycja zawartości strony
 • Przeciągnij i upuść
 • Przechowywanie lokalne
 • Geolokalizacja
Edycja zawartości strony

Atrybut contenteditable

 • Pozwala użytkownikowi edytować zawartość elementu na stronie.
Kod HTML
<p contenteditable="true">Lorem ipsum(...)</p>
Efekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed velit massa, pretium at elementum sit amet, convallis non nisi.

Przeciągnij i upuść

HTML5 Drag&Drop API

 • Wygodna interakcja z elementami aplikacji internetowej poprzez ich przeciąganie i upuszczanie.
 • Nieintuicyjny interfejs programistyczny.
Przykład
Przechowywanie lokalne

HTML5 Web Storage

 • Pozwala na przechowywanie danych związanych z witryną po stronie klienta.
 • Dane w postaci par klucz-wartość.
 • Podobny do ciasteczek (Cookies) ale wydajniejszy i bardziej bezpieczny.
 • Dane wysyłane tylko kiedy jest to niezbędne.
 • Możliwość przechowywania dużych ilości danych.
 • Dwa typy zasobów:
  • localStorage - bez ograniczeń czasowych
  • sessionStorage - tylko w ramach jednej sesji
Przechowywanie lokalne przykład
Kod JavaScript
localStorage["obiekt"] = {imie:"Jan", wartość:200};
sessionStorage["test"] = "Przykładowy tekst";
Przykład
localStorage
Klucz: Wartość:
sessionStorage
Klucz: Wartość:
Geolokalizacja

HTML5 Geolocation

 • Pobieranie położenia geograficznego użytkownika.
 • Sposoby określania położenia:
  • Odbiornik GPS zainstalowany w urządzeniu
  • Widoczne sieci WiFi
  • Stacje bazowe GSM
  • Adres IP
 • Z uwagi na ochronę prywatności użytkownik musi każdorazowo zezwolić na udostępnienie informacji o swoim położeniu.
Geolokalizacja - przykład
 • Dokładność:
 • Szerokość geograficzna:
 • Długość geograficzna:
Żródło: maps.google.com
Podsumowanie

 • HTML5 daje nowe możliwości, niedostępne do tej pory dla twórców stron internetowych.
 • Postawiono na standaryzację i kompatybilność.

 • Czy warto już teraz korzystać z HTML5?
  • Ok. 80% użytkowników korzysta z przeglądarek obsługujących (częściowo) HTML5

Dziękuję za uwagę